Skip to main content

Manager-zorgScenario’s doorrekenen voor de Raad van Bestuur voor de komende jaren; begrotingen opstellen en exploitatieoverzichten helder kunnen maken voor lijnmanagement. In control zijn en je zaken goed voor elkaar hebben. Zomaar een greep van de werkzaamheden voor een controller in de zorg. Aan dynamiek geen tekort: meerdere contractanten; nieuwe eisen van Zorgverzekeraars; diversiteit bij verantwoording naar Gemeenten en tarieven en budgetten die onder druk staan. Het is geen sinecure om vandaag Controller te zijn in de zorg!

In control zijn: meer dan ooit belangrijk voor Raden van Bestuur en Raden van Toezicht
Zorgorganisaties krijgen te maken met grotere onzekerheden. Contractering die weg valt. Personeel kosten en contracten die onvoldoende flexibel zijn. Proactief scenario’s doorrekenen en formatie plannen doorrekenen en dynamische hulpmiddelen maken voor lijnmanagement is noodzakelijk om tijdig te kunnen bijsturen. Hierin heeft de controller een belangrijke rol en bijdrage. Controllers en financieel managers van Flexaris ondersteunen zorgorganisaties met dit proces. Gebruik makend van eigen formatieplannings en begrotingshulpmiddelen die specifiek zijn voor de langdurige zorg kan een controller van Flexaris ook sneller en beter een bijdrage leveren aan zorgorganisaties die dit nodig hebben.

Tijdelijk de dagelijkse leiding combineren met een noodzakelijke verandering
Controllers van Flexaris worden vaak gevraagd om tijdelijk een F&A afdeling en zorgorganisatie te ondersteunen om een noodzakelijke verandering door te voeren. Soms moet het snel omdat de verhouding inkomsten en uitgaven ad hoc is veranderd door het wegvallen van contractering. Soms moet het erg zorgvuldig omdat de kwaliteit in het geding is en het grote impact heeft op cliënten en medewerkers. Controllers van Flexaris hebben de ervaring om hierin te ondersteunen. Voor zo lang als dat nodig is en de organisatie weer op de rail staat en klaar is voor de toekomst!

Eens kennismaken met een Controllers van Flexaris?
Neem vrijblijvend contact met ons op om eens kennis te maken met een van onze Controllers. Hart voor de zorg en oog voor resultaat, daar kunt u ons op aanspreken!

Share