Skip to main content

Avontuur-3HRM Manager, een dynamische baan! Wat de baan extra uitdagend maakt is dat de zorg & welzijnssector fors moet veranderen, verbeteren en vernieuwen. Andere formatiesamenstellingen, veranderende deskundigheidsmix in teams en toch voldoende kwaliteit houden om de zorg en ondersteuning naar cliënten goed te kunnen ondersteunen. Zowaar geen kleine opgave met de lagere budgetten en bezuinigingsmaatregelen van de overheid. De veranderingen in de zorg eisen veel van de HRM managers. Het vereist HRM managers die overzicht hebben, maar ook visie hebben waar het personeelsbeleid voor een moderne zorg- en welzijnsorganisatie heen zou moeten gaan…

Tijdelijk de dagelijkse leiding van een HRM afdeling combineren met een verandering
HRM managers van Flexaris worden vaak gevraagd om de tijdelijke dagelijkse leiding te combineren met het doorvoeren van een noodzakelijke verandering. Soms moet het snel omdat de verhouding inkomsten en uitgaven ad hoc is veranderd door het wegvallen van contractering. Soms moet het erg zorgvuldig omdat het grote impact heeft op cliënten en medewerkers. HRM managers van Flexaris hebben de ervaring om hierin organisaties en lijnmanagers te ondersteunen. Voor zo lang als dat nodig is en de organisatie weer op de rail staat en klaar is voor de toekomst!

Eens kennismaken met een HRM manager van Flexaris?
Neem vrijblijvend contact met ons op om eens kennis te maken met een van onze HRM managers. Hart voor de zorg en oog voor resultaat, daar kunt u ons op aanspreken!

 

Share