Skip to main content

Avontuur-4Zorg- en welzijnsorganisaties maken op dit moment veel veranderingen door. Verplichtingen rond kwaliteitscertificering, keurmerken, CQ-verplichtingen en externe rapportage maken plaats voor meer ruimte voor eigen keuzes en kwaliteitsbeleid.  Maar deze ruimte is niet vrijblijvend voor Raden van Bestuur en Raden van Toezicht en vraagt om intern beleid en maatregelen hoe dit binnen de organisatie wordt vormgegeven voor de komende jaren.

Niet het wiel uitvinden, en gebruiken wat er al bedacht is
Er is op het gebied van kwaliteit en (dashboard-)rapportages al veel bedacht om kwaliteit te kunnen volgen binnen zorgorganisaties. Het is raadzaam om deze inzichten en ervaringen te gebruiken voordat je iets geheel nieuws op gaat zetten. Beleidsondersteuners van Flexaris zijn al vele jaren werkzaam in de langdurige zorg en kunnen zorgorganisaties snel en effectief ondersteunen met het opzetten en verbeteren van kwaliteitsbeleid. Voor het ondersteunen bij het formuleren van beleid of praktisch handen en voeten geven aan het beleid met kwaliteitsdashboards, kwaliteitsrapportages of kwaliteitsaudits kunt u terecht bij Flexaris.

Eens kennismaken met een beleidsondersteuner van Flexaris?
Neem vrijblijvend contact met ons op om eens kennis te maken met een van onze beleidsondersteuners. Hart voor de zorg en oog voor resultaat, daar kunt u ons op aanspreken!

Share