Skip to main content

IdB-homeVanuit de sector is er de laatste tijd veel aandacht effectieve processen, gebruikmakend van daadwerkelijk ondersteunende systemen en een integrale zorgbenadering die start bij de zorgvraag van de cliënt. Er zijn nieuwe ECD systemen beschikbaar gekomen en het aanbod van ECD leveranciers is beter geworden in de langdurige zorg. Deze ontwikkelingen leidde bij Ipse de Bruggen tot een succesvolle heroriëntatie en implementatie van een nieuwe werkwijze en ECD.

Revolutionair
“Het gaat niet om het vernieuwde systeem, het gaat om een andere manier van werken! Anders denken, anders doen en ja, toevallig wordt dit gehele veranderingsproces gedragen door een ander Elektronisch Cliënten Dossier”, aldus Aimee Heijdenrijk, Directeur Zorg van Ipse de Bruggen.
Projectleider ECD, Jeannette Hielkema, vult Aimee aan: “Alles komt nu samen in één mooi systeem, dat onze mensen ondersteunt in het integrale samenspel van zorgplan en zorgproces en met de cliënt in de hoofdrol!”

Bouwrijp maken
“We zijn het project begonnen met vragen als ‘hoe werk ik nu’ en ‘hoe zou ik graag willen werken in de toekomst’, daarna zijn we naar de techniek gaan kijken die ons daarin het beste kan ondersteunen. We maken de grond bouwrijp voor verandering en doen dit heel transparant.

Workflow gehele organisatie
Het project raakt iedere dag steeds meer onderdelen en mensen van de organisatie. Nieuwe projecten in de
organisatie zijn eigenlijk overbodig, alles zou zo geïntegreerd kunnen worden in het ECD project. Met gedragen processen, casuïstiek en eisen aan het nieuwe systeem hebben we nu een weloverwogen keuze voor onze toekomst gemaakt. De veel betere en intuïtieve workflow ondersteuning moeten we nu gaan ervaren over de gehele breedte van de organisatie, niet voor enkele disciplines.

Participatie
De cliënt en zijn vertegenwoordiger spelen in de nieuwe werkwijze van Ipse de Bruggen een steeds
prominentere rol. Ze kunnen het dossier raadplegen en zelf actief vorm geven en hebben de systemen
getest op interactie, gebruikersvriendelijkheid, mogelijkheden en aantrekkelijkheid. “Wat was het gaaf dat we samen zo zijn betrokken!”

Lees hier het hele verhaal van Aimee Heijdenrijk en Jeannette Hielkema over de top integrale aanpak van het plan en de processen bij Ipse de Bruggen.

Neem voor meer informatie over ‘heroriëntatie ECD met harmonisatie zorgplan, processen en systemen’ contact op met Charles van Kampen via 030 – 666 17 51 of mail hem op info@advisaris.nl

Share