Skip to main content

ZorgdossierDe Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in een uitgebreid onderzoek geconstateerd dat de zorgplannen voor bewoners niet goed zijn uitgewerkt. Zo is vaak niet duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en zijn zorgplannen niet goed uitgewerkt. Daardoor is niet goed na te gaan of de geleverde zorg ook de juiste is. (bron: NOS)

De Advisaris Quick Scan
Wilt u weten of de kwaliteit van de Zorgplannen en de rapportage op uw locatie ook niet voldoet, meldt u dan aan voor de Advisaris Quick Scan. In één dag toetsen wij een representatieve steekproef van de dossiers op uw locatie. Wij doen dit aan de hand van een Quick Scan waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen:

ECD

  • Het beleidsmatig kader voor het Zorgleefplan
  • Inrichting van het Zorgleefplan
  • Diverse fase van het Zorgleefplan en de vastlegging van de gegevens:
    • Intake en inventarisatie fase (eerst gesprek met de cliënt)
    • Zorgplan met de doelen, de acties en evaluatie
  • Ketenzorg
  • Rapportage
  • Wet BOPZ en de vrijheidsbeperkende maatregelen

Kennis en kunde
Deze Quick Scan is gebaseerd op de ervaring die Advisaris heeft op gedaan in de diverse trajecten waarin we instellingen hebben begeleid bij het opstellen van het beleidsmatig kader en het  inrichten van ECD’s. Daarnaast hebben we in de Evv-trainingen veel ervaring op gedaan met het begeleiden van Evv-ers bij het opstellen van zorgplannen.

Concrete verbeterpunten
Het resultaat wat wij u opleveren is een overzichtelijke rapportage waarbij op basis van een representatieve steekproef van de aanwezige dossiers op de locatie aangeven waar de concrete  verbeterpunten voor de organisatie liggen. Het levert u een snel inzicht op in waar uw instelling staat wat betreft de kwaliteit van het zorgdossier.

Doe nu de Advisaris Quick Scan Zorgleefplan en rapportage
De kosten van de Advisaris Quick Scan met eindrapportage bedragen 2500 Euro per locatie. Indien u benieuwd bent wat de Advisaris Quick Scan voor u kan betekenen, neem dan contact op met Charles van Kampen via 030 – 666 1751 of mail naar info@advisaris.nl.

NOS-bericht-IGZ

Share