Skip to main content

kantoorpand advisarisFlexaris is een gespecialiseerd bedrijfsonderdeel van Advisaris waarin tijdelijk management wordt aangeboden voor de zorg.  Bij Flexaris werken managers en specialisten die ruime ervaring hebben in de zorg en vooral bij zorgorganisaties op locatie hun werkzaamheden verrichten. Flexaris is gespecialiseerd in projectmanagement en tijdelijk lijnmanagement voor ICT/Informatievoorziening, HRM, Locatie- en Zorgmanagement en Financiële & Administratieve functies in de zorg

Moederorganisatie Advisaris is in 1998 opgericht door een aantal ervaren adviseurs en managers die vonden dat het anders kon en moest in de zorg! Het stimuleren van ‘ondernemerschap’ en ‘ zelforganisatie’ faciliteert een cultuuromslag waarbij de dialoog tussen medewerker en cliënt meer centraal staat. Veranderingen die diep ingrijpen op alle geledingen van de zorgorganisatie en veel vraagt en brengt voor medewerker en cliënt.

Advisaris heeft zich al vroeg toegelegd op de specifieke uitdagingen en veranderingen binnen de langdurige zorgsector. De klantenkring die Advisaris in de afgelopen jaren heeft opgebouwd bestaat uit zorgorganisaties van klein tot groot alsmede brancheverenigingen ActiZ, VGN en GGZ Nederland, beleidsondersteuners CIZ en IGZ en het ministerie van VWS.

Mede door de verfrissende en vernieuwende kijk op de bedrijfsvoering binnen zorginstellingen is Advisaris gevraagd om diverse (landelijke) proeftuinen te begeleiden. ActiZ, de branchevereniging in de ouderen- en thuiszorg, heeft Advisaris geselecteerd om het project ‘Prestatiegerichte Bekostiging’ en de overheveling van de Revalidatie(GRZ) naar de Zorgverzekeraars te begeleiden.

VWS, Actiz en VGN hebben Advisaris gevraagd om een landelijke blauwdruk te maken voor het Elektronisch Cliënten Dossier binnen de care-sector en de implementatie hiervan bij instellingen te gaan begeleiden. In de afgelopen jaren zijn hier, in samenwerking met ActiZ, ZonMW en VGN, vele draaiboeken en trainingen voor opgeleverd die beschikbaar zijn gesteld aan de hele zorgsector.

Advisaris heeft in opdracht van ActiZ ook de introductie van DBC’s en de overheveling van de Revalidatie naar de zorgverzekeraars mogen ondersteunen. Daarnaast heeft Advisaris op verzoek van VNG, ACTIZ en VWS een landelijk onderzoek uitgevoerd op het gebied van de betaalbaarheid van huishoudelijke verzorging in het sociale domein.

Recentelijk is Advisaris betrokken bij het opzetten en begeleiden van proeftuinen voor speciale client doelgroepen ter ondersteunen van de opzet van Top-care initiatieven in Nederland.

Naast het bedrijfsonderdeel Flexaris voor tijdelijke management heeft Advisaris ook een erkend opleidingsinstituut Dosaris waarin alle trainingsactiviteiten zijn ondergebracht.

In de afgelopen jaren is de organisatie uitgegroeid tot één van de marktleiders op het gebied van organisatieadvies, (project) management, trainingen en proeftuinen in de langdurige zorg!

Share