Skip to main content

Clientsysteem-ZorgarrangementenDe AWBZ gaat ingrijpend veranderen, het transitiejaar 2015 is in zicht. Mensen wonen langer thuis, decentralisatie van zorg en welzijn, participatie en financiering vanuit de samenleving en een nieuwe Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Hervormingen in de langdurige zorg die nu om een aanpak vragen. Grip op zorg en welzijn, transparantie, een gedragen samenwerking met en rond de cliënt én een goed zorgarrangement zijn de succesfactoren voor de komende jaren.

Behoeften en wensen cliënt centraal
In de huidige AWBZ drukt de focus op uren te veel een stempel op de zorg die wordt geleverd. Dat wil de overheid veranderen, zodat de behoeften en wensen van de cliënt meer centraal komen te staan. Voor de cliënt en zijn omgeving biedt een zorgarrangement de basis waarop haalbare (en betaalbare) afspraken gebaseerd zijn. Zo (her)kent elke partij zijn eigen bijdrage om gezamenlijk de kwaliteit van leven én individueel welzijn van de cliënt te verzekeren. Afstemming is de sleutel tot succes!

Grip op zorg en welzijn
‘De cliënt en zijn sociale netwerk gaan meer bepalen voor ons als zorgorganisatie’. Bij Zorggroep Solis uit Deventer is men een tijdje op zoek geweest naar een praktisch hulpmiddel om de zorgverlening transparanter te maken voor zowel cliënt als organisatie.

Solis-Henny-Coryne“Door écht te veranderen in de basis is er enthousiasme ontstaan bij de zorg voor het gebruik van een digitaal hulpmiddel dat grip biedt op het dagelijks werk”

“Doordat onze EVV-ers meer zicht hebben op de zorglevering en de afgesproken kaders, nemen ze zelf meer beslissingen in overleg met hun cliënten”

De pilot ‘Digitaal hulpmiddel voor zorgarrangementen’ was zo succesvol dat Solis heeft besloten het direct op alle locaties van de zorggroep uit te rollen.

Lees hier het hele verhaal van Henny Jansen en Coryne Noordhoek, locatiemanagers bij Zorggroep Solis.

“Met onze transparante zorgarrangementen hebben we een goede basis voor gedragen samenwerking met de clliënt en zijn sociale netwerk”

Neem voor meer informatie over ‘op weg naar de WLZ met grip op zorg en welzijn’ contact op met Charles van Kampen via 030 – 666 17 51 of mail naar info@advisaris.nl.

Share